Kako izgleda postupak saslušavanja svedoka u krivičnom postupku?

Zakletva je obavezna u krivičnom postupku. Maloletni svedoci i svedoci koji zbog duševnog stanja ne mogu da shvate značaj zakletve, izuzeti su od polaganja zakletve u krivičnom postupku. Kada Vas sud prozove i pristupite svedočenju, prvo će Vas identifikovati, a potom je u obavezi da Vam saopšti sva prava koja imate u postupku.

 

Nakon toga, polažete zakletvu koja glasi:

„Zaklinjem se svojom čašću da ću o svemu što budem pitan govoriti samo istinu i da ništa od onoga što mi je poznato neću prećutati.“

Sud će Vas zatim pozvati da usmeno iznesete sve ono što Vam je poznato o predmetu suđenja. Svoj iskaz iznosite neometano, ali je bitno da znate da Vam sudija može postavljati potpitanja radi razjašnjenja bitnih činjenica i da može usmeravati svedočenje na ono što je važno za konkretan predmet.

 

U krivičnom postupku postoji osnovno i unakrsno ispitivanje. Osnovno ispitivanje znači da Vam pitanja postavlja strana koja je i predložila da budete ispitani. Unakrsno ispitivanje vrši suprotna strana i po pravilu ima za cilj da ospori Vaše svedočenje, tačnije, opovrgne neku činjenicu o kojoj ste se izjašnjavali. Stoga je veoma bitno da ostanete mirni, koncentrisani i da dajete precizne odgovore prilikom unakrsnog ispitivanja. Bitno je da znate da uvek možete tražiti pojašnjenje pitanja ukoliko niste sigurni da ste ga razumeli. Nikada ne treba da se izjašnjavate o činjenicama u koje niste sigurni, jer to može dovesti do ozbiljnih posledica ili dovesti u pitanje verodostojnost Vašeg iskaza.

 

Šta ako ne želim da odgovorim na određeno pitanje?

I kada niste oslobođeni dužnosti svedočenja, ne morate odgovarati na pitanja ako biste odgovorom izložili sebe ili bliska lica (lice s kojim živite u braku, vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života, srodnike po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do trećeg stepena i srodnike po tazbini do drugog stepena zaključno, usvojenika i usvojitelja) teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju. Saslušan sam kao svedok.

 

Zbog čega me ponovo zovu?

Ukoliko se Vaš iskaz razlikuje od iskaza drugih svedoka, morate znati da sud može sprovesti suočenje. Suočenje je dijalog koji vodite pred sudom s drugim licem, s ciljem da dokažete da je Vaš iskaz istinit. Sud svoje uverenje u vezi sa suočenjem gradi na osnovu Vaše argumentacije, držanja i gestikulacije. Stoga je jako bitno da ostanete dosledni u svom iskazu, gledate u oči lice s kojim se suočavate i da pokažete nepokolebljivost.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti