Da li moram da se odazovem pozivu?

Ako ste primili sudski poziv, bilo u parničnom, krivičnom, prekršajnom ili upravnom postupku, ili Vam je dostavljen na neki od prethodno navedenih načina, imate obavezu da se odazovete pozivu u vreme i mesto koji su navedeni u pozivu. Ukoliko iz opravdanih razloga (zdravstvenih, putovanja i sl.) niste u mogućnosti da se odazovete pozivu suda, morate obavestiti sud o razlozima nedolaska i za to dostaviti dokaze. U suprotnom, možete snositi posledice neopravdanog odsustva. Ukoliko iz opravdanih razloga niste u mogućnosti da dođete u sud ni u nekom dužem vremenskom periodu (npr. zbog starosti, bolesti), potrebno je obavestiti sud o tome i za to dostaviti dokaze. Sud može odlučiti da Vas ispita van suda (u stanu ili drugom mestu koje Vam odgovara) ili putem tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti