Da li će mi biti plaćeni troškovi koje imam da dođem na sud?

Ukoliko ste imali troškove odazivanja svedočenju, nakon svedočenja možete tražiti naknadu troškova. U protivnom, gubite pravo na naknadu. Troškove morate precizirati, tj. tačno navesti koji su troškovi u pitanju putni troškovi, troškovi smeštaja i ishrane ili izgubljena zarada. Putni troškovi se nadoknađuju po ceni najekonomičnijeg sredstva javnog prevoza, na osnovu visine cene autobuske karte, a ukoliko nije moguće doći na svedočenje sredstvom javnog prevoza, ili javni prevoz nije dostupan, onda se putni troškovi nadoknađuju prema broju kilometara, računajući najkraći put. Kilometraža se određuje po ceni od 10% od cene najkvalitetnijeg litra goriva po pređenom ili započetom kilometru. Svedok koji ima pravo na besplatnu vožnju u javnom prevozu nema pravo na naknadu ovih troškova. Troškovi ishrane i prenoćišta se nadoknađuju svedoku koji je van mesta prebivališta, odnosno boravišta, morao da provede više od osam sati, računajući vreme dolaska i svedočenja, a kreću se u visini cene dnevnice za službeno putovanje. Troškovi za prenoćište se kreću do visine cene noćenja s doručkom u hotelu sa 4 zvezdice. Troškove izgubljene zarade nadoknađuje poslodavac, koji može da zahteva od suda refundaciju iznosa koji je po ovom osnovu isplatio zaposlenom, odnosno svedoku. Zemljoradniku, preduzetniku i licu koje na drugi način ostvaruje zaradu, naknada se obračunava u skladu s izgubljenim vremenom, u skladu sa zakonom, pri čemu se vodi računa o vrsti delatnosti

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti