Šta je pritvor i kada se određuje?

Pritvor je mera obezbeđenja Vašeg prisustva u postupku. To je najrestriktivnija mera od svih mera predviđenih u našem zakonodavstvu.

Kad se određuje pritvor?

Kad se krijete, kada ne može da se utvrdi Vaš identitet, kad očigledno izbegavate da se odazovete na pozive ili ako postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva. Na primer: Uhapšeni je strani državlјanin koga nije bilo mogućepronaći, a pogotovu nije bilo moguće potvrditi njegov identitet. Ne živite na adresi na kojoj ste prijavlјeni i ne mogu Vam biti uručeni pozivi itd. 

Kada postoje okolnosti da ćete uništiti, sakriti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela ili ćete ometati postupak uticajem na svedoke. Na primer: Zatečeni ste na licu mesta ubistva.

Ukoliko budete pušteni na slobodu, sakrićete čime ste ubili čoveka (sredstvo izvršenja krivičnog dela), zapaliti krvavu odeću (sakriti tragove izvršenja) itd. Ukoliko je bilo svedoka na licu mesta, sve ćete preduzeti da ne svedoče protiv Vas. 

Kada postoje okolnosti koje ukazuju da ćete ponoviti krivično delo ili dovršiti pokušano. Na primer: U situacijama u kojima je osumnjičeni bio prethodno osuđivan.

Koja su Vaša prava?

U momentu donošenja odluke o pritvoru morate da imate branioca. Ukoliko ga niste obezbedili, obezbediće ga država. Kad kažemo država, to je ili javni tužilac ili sud, u zavisnosti u kojoj fazi postupka se odlučuje o pritvoru.

Pre donošenja odluke o pritvoru, sud će Vas saslušati, kad ćete imati priliku da se izjasnite o krivičnom delu koje Vam se stavlјa na teret. Ukoliko postoji predlog tužioca da se odredi pritvor, izjasnićete se i o predlogu tužioca. Imate pravo žalbe na rešenje o određivanju pritvora. O ovoj žalbi odlučuje drugostepeno veće u roku od 48 časova.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti