Šta ako dobijete poziv da dođete u policiju?

Treba razlikovati dve situacije u kojima ćete dobiti poziv od policije.

Policija ima pravo da Vas pozove kao građanina da se izjasnite povodom nekog događaja i date potrebna obaveštenja. Policija u pozivu mora da naznači zašto i u kom svojstvu Vas poziva.

Druga situacija je kada Vas policija poziva na saslušanje kao osumnjičenog. Tu već postoje osnovi sumnje da je neko lice izvršilo krivično delo. U pozivu mora biti naznačeno da ste pozvani u svojstvu okrivlјenog i da imate pravo na branioca. Ukoliko odlučite da odgovarate na pitanja, policija je dužna da se pridržava pravila propisanih za tužilaštvo i sud i obavezno je prisustvo branioca.

Da li mogu da se ne odazovem pozivu? Možete, ali morate da opravdate razlog neodazivanja (bolesni ste, sprečeni ste usled poslovnih obaveza, na putu ste...). Na primer, ukoliko Vam poslodavac ne dozvolјava da napustite posao, dužan je da Vam dâ potvrdu, kako biste je pokazali policiji. U suprotnom, pogotovo ukoliko ne opravdate, a u pozivu je naznačeno da možete biti prinudno dovedeni, desiće se još jedan vid ograničenja Vašeg kretanja – policija će doći na Vašu adresu i prinudno Vas odvesti u njene prostorije. 

Poziv mora imati formu. Ako se u praksi dešavalo da Vam patrola policije uruči poziv, pomenuta procedura nije uobičajena. Redovna procedura je da poziv dobijete putem pošte. Dešavalo se da lica budu pozivana telefonom uz opravdanje hitnosti. To nije zakonom predviđen način pozivanja.

Da li je potrebno da obavestim advokata? Ukoliko ste u mogućnosti – da. Što bi rekao naš narod – „od viška glava ne boli“, bolјe je da advokat bude sa Vama.

Koliko dugo traje razgovor po ovom pozivu? Prikuplјanje obaveštenja po ovom osnovu ne može trajati duže od 4 časa. Izuzetno, može trajati duže, ali je potrebno  da date saglasnost. Apsolutno je zabranjeno davati obavestenja pod prinudom. Ovom prilikom se sačinjava službena beleška o obaveštenju primlјenom od građana. Ukoliko policija tokom razgovora oceni da možete biti osumnjičeni za neko delo, dužna je da Vas odmah pouči o pravima o kojima smo već pisali. Obavezno se obaveštava javni tužilac, koji može obaviti saslušanje, prisustvovati saslušanju ili poveriti policiji obavlјanje saslušanja. 

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa