Koliko može da traje lišenje slobode?

Lišenje slobode moše da traje do najviše 8 sati. Naime, policija može da uhapsi neko lice, ali je dužna da takvo lice bez odlaganja sprovede javnom tužiocu, i to u roku od 8 časova.

Izuzetno, nakon 8 sati od momenta hapšenja i dovođenja pred javnog tužioca, javni tužilac može produžiti policiji rok za lišenje slobode do najviše 48 sati od momenta hapšenja do dovođenja kod tužioca.

U tom slučaju, policija donosi rešenje. Ono se zove rešenje o zadržavanju i jako je bitno da zapamtite taj naziv. 

Policija je dužna da odmah, a najkasnije u roku od 2 sata od kada je osumnjičenom saopšteno da je zadržan, uruči rešenje o zadržavanju. Od tog momenta, nezavisno od materijalnih mogućnosti, morate da imate branioca.

Ukoliko nemate novčana sredstva biće Vam postavlјen branilac po službenoj dužnosti. Branilac može, kao i Vi, u roku od 6 časova od dostave rešenja da izjavi žalbu na rešenje o zadržavanju sudiji za prethodni postupak. Sudija je dužan da odluči o toj žalbi u roku od 4 sata od prijema žalbe.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti