Najave događaja

Koliko dugo traje pritvor?

Trajanje pritvora zavisi od faze postupka u kojoj je određen pritvor.

Ukoliko je određen u istrazi (tužilac sprovodi mere u istrazi i preduzima radnje u cilјu prikuplјanja dokaza), najduže može trajati 4 meseca. Prvih 30 dana određuje sudija za prethodni postupak. Veće neposredno višeg suda može, na obrazložen predlog javnog tužioca, produžiti pritvor za još tri meseca.

Nakon podizanja optužnice, pritvor može biti produžen sve do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Sud je dužan da na svakih 60 dana nakon potvrđivanja optužnice procenjuje osnove za dalјe produženje pritvora.

Prijavite se

Pretraga