Koje su dužnosti policije, a koja su prava lica lišenih slobode?

Ukoliko ste lišeni slobode, odnosno zadržani ostanite mirni i pribrani i nikako ne pokušavajte da bežite! Policija je dužna da Vam odmah, na jeziku koji razumete, saopšti zašto ste uhapšeni. Imate pravo da ćutite i ne odgovarate na pitanja. Imate pravo da odmah po hapšenju zahtevate da o tome bude obavešten neko od članova porodice, ili pak diplomatsko-konzularni predstavnik države ili predstavnik ovlašćene međunarodne organizacije javnopravnog karaktera ako ste izbeglica ili lice bez državlјanstva. Ukoliko odlučite da odgovarate, Vaša je volјa da li ćete to učiniti u pogledu svih ili pojedinih pitanja, a ako rešite da odgovorite, možete da priznate ili ne priznate delo. Imate pravo da se branite sami ili uz pomoć branioca. Ukoliko imate branioca, imate pravo da zahtevate da prisustvuje saslušanju. Imate pravo da tražite i pregled lekara, koga možete odabrati sami, a mogu ga odrediti i javni tužilac ili sud. Vaše pravo na tzv. obaveznu odbranu zavisi od težine krivičnog dela za koje se sumnjičite. Obavezna odbrana znači da morate da imate branioca. Ukoliko nemate svog branioca ili nemate mogućnost da ga platite, ne javlјa se na telefon itd., država je dužna da Vam obezbedi branioca po službenoj dužnosti. Sve gorenavedeno je sastavni deo „Pouke o pravima uhapšenog lica“ koja se predaje licu u većini policijskih stanica. OBAVEZNA ODBRANA: ukoliko ste lice koje je nemo, gluvo, slepo ili nesposobno da se samo brani – od prvog saslušanja pa do pravnosnažnog okončanja postupka morate da imate branioca (to može biti Vaš izabrani branilac ili branilac po službenoj dužnosti).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti