Najave događaja

Koja su prava pritvorenih lica?

Pritvor je mera obezbeđenja prisustva osumnjičenog u postupku i nikako ne sme da zameni eventualno izrečenu kaznu zatvora. Iz tog razloga, niko ne sme da vređa ličnost i dostojanstvo pritvorenika.

Mogu se primenjivati samo one mere koje su potrebne da se spreči bekstvo, podstrekavaju druga lica da unište, sakriju dokaze ili tragove krivičnog dela itd. Zakoni na precizan način uređuju koja su prava i dužnosti pritvorenika, te kako se ostvaruje pravo na posete i prepiska.

Sud sprovodi nadzor nad pritvorenicima. Ukoliko prilikom nadzora sud uoči nepravilnosti, dužan je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo pravde, kao i zaštitnika građana.

Prijavite se

Pretraga