Najave događaja

Ko može biti lišen slobode?

Slobode mogu biti lišena maloletna i punoletna lica. Dete starosti do 14 godina ne može biti uhapšeno tj. lišeno slobode.

Prijavite se

Pretraga