ŠTA PREDSTAVLJA SPORAZUM IZMEĐU JAVNOG TUŽIOCA I OКRIVLJENOG/ OSUĐENOG?

Sama reč sporazum ukazuje na to da se radi o dogovoru između javnog tužioca i okrivljenog/osuđenog. O čemu se to dogovaraju javni tužilac i okrivljeni/osuđeni?

 

Predmet dogovora se odnosi na bilo koje krivično delo, bez obzira na zaprećenu kaznu zatvora, gde okrivljeni priznaje da je učinio krivično delo koje je predmet dogovora i dogovara se s javnim tužiocem koja će mu kazna, odnosno krivična sankcija, biti izrečena.

 

Sporazumom pristajete i da platite troškove postupka. Sporazum između javnog tužioca i okrivljenog/ osuđenog predstavlja, narodski rečeno, ugovor između okrivljenog i javnog tužioca, koji je sačinjen u pisanoj formi i mora da sadrži sve zakonom propisane elemente. Ovakvu vrstu ugovora s javnim tužiocem morate da zaključite uz obavezno prisustvo branioca.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti