O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA PRILIКOM SКLAPANJA SPORAZUMA?

Pre nego što sklopite sporazum s javnim tužiocem, imate pravo da Vam u transparentnom postupku budu predočeni svi dokazi koji Vas terete. Ne sme biti primenjen bilo koji oblik diskriminacije i pretnje. Pretnju bi predstavljalo stavljanje u izgled određivanje pritvora. Obavezno je prisustvo branioca prilikom svakog razgovora s javnim tužiocem. To se odnosi i na razgovor s policijskim službenicima.

 

Mora biti jasno šta se nudi. Treba posebno obratiti pažnju na ponude za zaključenje sporazuma s javnim tužiocima u situacijama kad ste lišeni slobode. Кad ste lišeni slobode imate posebna prava i imate obavezno pravo na branioca, kome je potrebno da se obratite i zahtevate sve informacije vezane za Vaša prava u krivičnom postupku.

 

Za više informacija, pogledajte vodič: „Šta ako sam lišen/a slobode?“.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa