FAZE ZAКLJUČENJA SPORAZUMA

Da bi se postigao dogovor s javnim tužiocem, postoje određeni koraci koji moraju da se ispoštuju. Faze zaključenja sporazuma su: predlaganje, pregovaranje, zaključenje sporazuma i postupak pred nadležnim sudom.

 

a) Predlaganje predstavlja fazu u kojoj se izražava spremnost na pregovaranje. Inicijativu za pregovore može uputiti okrivljeni, njegov branilac, kao i sâm javni tužilac. Predlog može da sadrži poziv na pregovore, a može sadržati i samu ponudu, odnosno predlog elemenata sporazuma. Prilikom razmatranja da li će prihvatiti predlog za pregovore, TUŽILAC JE DUŽAN DA SAVESNO I ODGOVORNO ANALIZIRA КRIVIČNU PRIJAVU, NAREDBU O SPROVOĐENJU ISTRAGE, КAO I OPTUŽNI AКT.

 

b) Pregovore obavlja javni tužilac koji postupa u predmetu. Predlog za pregovor može se uputiti usmenim ili pismenim putem u bilo kojoj fazi postupka, sve do zaključenja glavnog pretresa.

 

Sastavni deo pregovora obuhvata i obaveštavanje oštećenog da postavi i obavesti javnog tužioca o imovinsko-pravnom zahtevu, koji mora da bude sastavni deo pregovora.

 

Javni tužilac će pozvati lice ovlašćeno za podnošenje imovinsko-pravnog zahteva da ga podnese pre zaključenja sporazuma.

 

Ukoliko ste oštećeni izvršenjem krivičnog dela, morate da dostavite javnom tužiocu dokaze iz kog razloga postavljate i tražite dosuđenje određenog iznosa.

 

Ukoliko je moguće, javni tužilac će pre početka pregovora s okrivljenim i njegovim braniocem saslušati oštećenog o imovinsko-pravnom zahtevu.

 

Prilikom pregovora, ukoliko nemate svog branioca, javni tužilac mora da Vam ga angažuje.

 

U toku pregovora sačinjava se službena beleška u kojoj mora da se naznači datum, vreme i mesto pregovora, podatak o tome ko je sve prisustvovao pregovoru, kao i razmatranje potencijalne nove ponude i okolnosti za odmeravanje kazne. U ovoj fazi može i da se odustane od daljih pregovora.

 

c) Zaključenje sporazuma znači da postoji dogovor gde okrivljeni do detalja priznaje šta je uradio i na koji način. Priznanje mora biti potpuno. U ovoj fazi znate o kojoj krivičnoj sankciji ili kazni ste se dogovorili, koliki su troškovi krivičnog postupka, da li ste pristali na to da se od Vas oduzme imovinska korist, kao i na to da nadoknadite štetu oštećenog. Obavezno se sačinjava i izjava kojom se odričete prava na žalbu protiv odluke kojom sud prihvata zaključeni sporazum.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti