TOK POSTUPKA PRED SUDOM

Nakon što podnesete predstavku, sudija pojedinac ispituje da li su ispunjeni uslovi prihvatljivosti, odnosno da li je predstavka izjavljena blagovremeno, da li su iscrpljeni svi pravni mehanizmi u Srbiji, kao i da li su ispunjeni ostali uslovi iz Konvencije ili je predstavka očigledno neprihvatljiva, u smislu da je, bez ikakve dodatne analize, očigledno da se ne radi o povredi prava zagarantovanog Konvencijom. U tom slučaju, predstavka će biti odbačena.

 

U slučaju da Sud donese odluku kojom odbaci predstavku kao neprihvatljivu, takva odluka je konačna i protiv nje nije moguće izjaviti žalbu.

 

Ukoliko su zadovoljeni svi uslovi, predstavka se šalje Vladi Srbije na izjašnjenje u vezi s povredama prava na koje ste ukazali.

 

Po izjašnjenju Vlade u vezi s navodima iz predstavke i dokazima koje ste priložili uz nju, Sud Vam šalje njeno izjašnjenje, na koje imate pravo i određeni rok da se izjasnite.

 

Ovaj vid komunikacije se može obnoviti ukoliko Sud nađe da je tako nešto potrebno, odnosno može okrenuti još jedan krug međusobnih izjašnjenja stranaka u sporu.

 

Tokom celog postupka pred ESLJP-om, podnosilac i država mogu postići takozvano prijateljsko poravnanje, odnosno mogu sporazumno rešiti spor u kojem se nalaze. Ukoliko se postigne poravnanje, Sud donosi odluku kojom prihvata takvo poravnanje i skida s liste predmeta predstavku podnosioca.

 

Kada Sud zaključi da su stvari dovoljno raspravljene, doneće odluku o osnovanosti navoda o postojanju povrede prava.

 

Postupci pred Sudom se odvijaju pisanim putem, s tim što Sud može odlučiti da održi javnu raspravu u zgradi Suda u Strazburu u predmetu za koji smatra da postoji potreba za tim.

 

Razmatranje predstavke pred Sudom je besplatno.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti