ŠTA JE EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA?

Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda predstavlja pravni akt koji je 1950. godine doneo Savet Evrope i ona uređuje zaštitu sloboda i prava.

 

Potpisivanjem ovog akta, države članice se obavezuju na poštovanje sloboda i prava svojih građana i priznaju nadležnost Evropskog suda za ljudska prava, koji utvrđuje da li je došlo do povreda prava koje garantuje Konvencija ili neki od protokola.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa