PRIVREMENE MERE

Kada Sud dobije predstavku, može da odluči da država treba da preduzme određene mere dok on radi na daljem ispitivanju predmeta.

 

To se obično sastoji od toga da se od države traži da se uzdrži od neke radnje, recimo od vraćanja pojedinaca u države gde bi mogli biti izloženi mučenju ili bi postojala osnovana pretnja po njihov život.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti