KOLIKO TRAJE POSTUPAK PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA?

Postupak pred Sudom može da traje najmanje godinu dana, ali je češći slučaj da se ishod čeka i po nekoliko godina. Brzina razmatranja predstavke zavisi od niza faktora, poput same vrste predmeta, brzine strana u postupku kojom dostavljaju informacije Sudu, potom da li je potrebno održati raspravu pred ESLJP i tako dalje.

 

ESLJP godišnje primi po nekoliko desetina hiljada predstavki, tako da je preopterećenost ovog suda prvi razlog zbog kojeg se na ishod pred njim čeka godinama.

 

S druge strane, pojedini predmeti se mogu smatrati hitnim, pa ih Sud uzima u rad prioritetno. Takav je slučaj s predmetima koji se, na primer, odnose na ekstradicije, povrede prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, zaštitu prava maloletnih lica i slično. U situacijama kada podnosiocu preti neposredna fizička opasnost, takav predmet dobija status prioritetnog.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti