KO SE MOŽE OBRATITI EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA?

Sudu se mogu obratiti građani – pojedinci, nevladine organizacije ili grupe osoba koje tvrde da su im povređena neka prava koja im garantuje Konvencija ili protokoli uz nju.

 

Pred Sudom se mogu voditi i međudržavni sporovi između zemalja članica Saveta Evrope, takođe zbog povrede pojedinih prava koja garantuje Konvencija.

 

Sudu se ne mogu obratiti države zbog povrede prava pred domaćim sudovima, kao ni organizacije, javna preduzeća i druge osobe koje nisu dovoljno nezavisne od uticaja države, odnosno organa javne vlasti.

 

Predstavku možete podneti lično ili uz pomoć advokata. Za inicijalno obraćanje Sudu predstavkom nije Vam potreban advokat, ali ukoliko Sud uzme u razmatranje predstavku, biće Vam potrebno zastupanje advokata.

 

Sud može odobriti besplatnu pravnu pomoć podnosiocu samo ukoliko nađe da je tako nešto potrebno i tek nakon faze postupka, kada Sud obavesti vladu tužene države i započne proces komunikacije.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti