KAKO SUDIJE DONOSE ODLUKE?

U zavisnosti od predmeta, predstavku razmatra jedan od sudskih sastava:

  • sudija pojedinac;
  • Odbor, sačinjen od troje sudija;
  • Veće, koje čini sedam sudija;
  • Veliko veće, koje broji 17 sudija.

 

Sudija pojedinac može doneti isključivo odluku o neprihvatljivosti. To se dešava kada je Vaša predstavka očigledno neosnovana ili kada nisu uopšte ili pravilno iscrpljena sva pravna sredstva u Srbiji.

 

Odbor od troje sudija može doneti ili odluku o neprihvatljivosti ili presudu o prihvatljivosti i suštini stvari. Presudu o prihvatljivosti Odbor donosi u slučajevima kada već postoji ustaljena sudska praksa o nekom pitanju i nema potrebe da se veće od sedam ili 17 sudija ponovo bavi istim pitanjem.

 

Veće od sedam sudija može doneti istovrsne odluke kao i Odbor, s tim što ono odlučuje o predmetima kod kojih ne postoji ustaljena sudska praksa ESLJP-a, odnosno o onome o čemu Odbor ne može samostalno da donese odluku. Veće sedmorice može da odluči da ne razmatra predstavku i da predmet odmah prosledi Velikom veću ukoliko smatra da je pitanje koje je izneto pred Sud od velikog značaja za tumačenje Konvencije ili ukoliko rešenje Veća može da dovede do odluke koja je suprotna dosadašnjoj praksi Suda.

 

Veliko veće, sastavljeno od 17 sudija, odlučuje o prethodno navedenim pitanjima i o predstavkama podnetim u međudržavnim sporovima te daje savetodavna mišljenja na zahtev Komiteta ministara.

 

Odluke Veća ili Velikog veća se donose većinom glasova od ukupnog broja sudija.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti