KAKO SE IZVRŠAVAJU ODLUKE SUDA?

Kada Sud donese presudu u kojoj utvrđuje povredu Konvencije, šalje predmet Komitetu ministara Saveta Evrope koji je odgovoran za njeno izvršenje i koji, s organom države članice koji je odgovoran za izvršenje presuda, odlučuje na koji način će se presuda izvršiti i kako sprečiti da ponovo dođe do sličnih povreda Konvencije.

 

U pojedinim slučajevima državi se može naložiti da izmeni ili dopuni svoje zakone ili usvoji pojedinačne mere kako bi se uskladila s Konvencijom i istovremeno sprečila da se istovrsne povrede ponovo dešavaju.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti