ŠTA JE SAOBRAĆAJNA NEZGODA?

Zakon definiše saobraćajnu nezgodu kao događaj u kome je nastala šteta zbog upotrebe prevoznog sredstva, to jest, u većini situacija, motornog vozila. Za postojanje osnova za ostvarenje prava iz osiguranja potrebno je da se ostvare samo dva uslova: 1. da je šteta nastala i 2. da je nastanak štete u uzročnoj vezi sa upotrebom motornog vozila. Dakle, dovoljno je učešće samo jednog motornog vozila, bez obzira na to da li je bilo u pokretu i da li je korišćeno za svoju osnovnu namenu (npr. putnik na zadnjem sedištu otvara vrata automobila i nepažnjom povredi ruku pešaka koji prolazi pored), kako bi se pokrenuo postupak za naplatu štete prema odgovarajućem osiguravajućem društvu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti