ŠTA AKO NISAM ZADOVOLJAN ODŠTETOM?

Svako oštećeno lice koje nije zadovoljno radom, donetom odlukom ili visinom utvrđene naknade štete, može u roku od 14 dana od dostavljanja odluke osiguravajućeg društva podneti prigovor tom društvu, i to na načine na koje se može podneti odštetni zahtev u prvom stepenu. Forma prigovora ovde takođe nije od ključnog značaja, te je društvo u dužnosti da postupi po svakom prigovoru pristiglom na njegovu adresu, posebnom delu društva zaduženom za rešavanje prigovora. Prigovori se mogu odnositi na neblagovremenost u radu društva, na odluku o odbijanju odštetnog zahteva (ili delimičnom usvajanju odštetnog zahteva) ili na odluku o visini opredeljene nadoknade.

 

Svaki prigovor koji uz sebe sadrži bilo koji novi dokument značajan za izmenu postojeće odluke, to jest dokument koji bi doprineo donošenju drugačije odluke da je bio dostavljen u ranijoj fazi rešavanja zahteva, neće biti tretiran kao prigovor, već kao dopunski (dodatni) zahtev za naknadu štete i rešavaće se prema pravilima koja važe za rešavanje odštetnih zahteva, o čemu je bilo reči u prethodnom poglavlju.

 

Prigovore rešava tročlana drugostepena komisija društva za osiguranje, sastavljena od pravnika, zaposlenih u društvu ili advokata, spoljnih saradnika društva. Osiguravajuće društvo je dužno da donese odluku po prigovoru (odgovor na prigovor) u roku od 15 dana od njegovog prijema, a najkasnije u dodatnom roku od još 15 dana, s tim da je u obavezi da prigovaraču pošalje obaveštenje o produženju roka rešavanja, i to ne posle isteka prvobitnog roka od 15 dana.

 

Prigovor možete podneti i Narodnoj banci Srbije (NBS) ukoliko niste zadovoljni dostavljenim odgovorom na prigovor ili Vam taj odgovor nije dostavljen blagovremeno, u skladu s rokovima navedenim u ovom poglavlju. Prigovor NBS može se uputiti pre pokretanja eventualnog sudskog spora pismenim putem, poštom ili internet prezentacijom na sajtu Narodne banke Srbije.

 

Rok za podnošenje prigovora NBS iznosi šest meseci od dana prijema odgovora po prigovoru ili od dana proteka roka za prijem odgovora po prigovoru.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti