MORAM LI NADOKNADITI ŠTETU AKO SAM SKRIVIO SAOBRAĆAJNU NEZGODU?

Do sada je bilo reči isključivo o onoj strani koja je pretrpela štetu radnjama i postupcima drugih učesnika u saobraćaju. Šta je s onima koji su tu štetu načinili, takozvanim krivcima, osiguranicima ili štetnicima, što se najčešće može čuti u rečniku osiguranja? Koja su Vaša prava i obaveze ako ste prouzrokovali saobraćajnu nezgodu?

 

Osnovno pravo je to da od Vas niko ne može zahtevati naknadu štete. U situacijama kada neko iz neznanja ili greškom od Vas to zahteva, taj zahtev možete proslediti osiguravajućem društvu ili Garantnom fondu. Jedina plaćanja koja predstavljaju Vašu obavezu mogu biti u vezi sa eventualnim prekršajnim ili krivičnim postupkom, u skladu sa obavezama prema državi, ili u vezi s malus sistemom i postupkom regresa, o čemu će biti reči u narednim pasusima.

 

Nakon što osiguravajuće društvo utvrdi da je zahtev za naknadu štete osnovan (ili delimično osnovan) i isplati nadoknadu oštećenom, podatke o učesnicima saobraćajne nezgode s naznakom prouzrokovača šalje Udruženju osiguravača Srbije, koje vodi evidenciju o tome i pravi bazu korisnika bonus-malus sistema. Naime, vozila koja se nalaze u saobraćaju podeljena su na dvanaest premijskih stepena, koji su osmišljeni kao sistem nagrade ili kazne za vozače koji ne prouzrokuju, odnosno prouzrokuju saobraćajne nezgode. Sva vozila ulaze u saobraćaj s premijskim stepenom četiri. U zavisnosti od toga da li postoji ili ne postoji šteta koja je skrivljena, premijski stepen raste ili opada. Ukoliko vozilo ima jednu skrivljenu štetu, premijski stepen će se podići za tri stepena i u naredne tri godine vlasnik vozila će kupovati skuplju polisu osiguranja od autoodgovornosti (prve godine će biti skuplja 50%, druge godine 30%, treće 15%), dok će se četvrte godine cena polise vratiti na redovnu ukoliko nije bilo novih šteta u međuvremenu.

 

Ako ste prouzrokovali štetu u određenim situacijama, osiguravajuća društva mogu imati finansijska potraživanja prema Vama u vidu regresnog zahteva koji Vam upućuju. Dakle, u sedam slučajeva utvrđenih zakonom, štetnik će biti krajnji dužnik i izgubiće svoje osnovno pravo iz osiguranja. Drugim rečima, osiguravajuće društvo će isplatiti naknadu štete oštećenom (potpunu ili delimičnu) i od Vas, kao štetnika koji je ispunio bar jedan od sedam zakonskih uslova, zahtevaće povraćaj isplaćenih sredstava. Slučajevi su sledeći:

 

  • vožnja pod uticajem alkohola iznad dozvoljene granice, opojnih droga, zabranjenih lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci;
  • napuštanje mesta nezgode bez davanja ličnih podataka i podataka o osiguranju;
  • vožnja bez vozačke dozvole odgovarajuće kategorije (sem lica koja se obučavaju za vožnju);
  • vožnja uprkos oduzetoj vozačkoj dozvoli, isključenju iz saobraćaja, zabrani upravljanja motornim vozilom i zabrani upotrebe inostrane vozačke dozvole u Srbiji;
  • vožnja vozila protivno njegovoj nameni;
  • vožnja tehnički neispravnog vozila, a da je ta činjenica poznata vozaču;
  • namerno prouzrokovanje štete.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti