KADA MOGU DA POKRENEM SUDSKI POSTUPAK?

Imate pravo da sudskim putem, tužbom za naknadu štete, zahtevate nadoknadu materijalne i/ili nematerijalne štete koju ste pretrpeli kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi. Po pravilu, za tužbom, kao krajnjim mehanizmom zaštite prava, trebalo bi posezati kada su iscrpljena sva ostala sredstva (odštetni zahtev, dopuna odštetnog zahteva, prigovor na odluku, prigovor NBS). U praksi to pak često nije slučaj, pogotovo imajući u vidu da ova materija nije detaljno regulisana zakonom, te se dešava da tužbe budu predate sudu na odlučivanje čak i pre obraćanja osiguravajućem društvu odštetnim zahtevom, takozvane direktne tužbe, prema terminologiji iz osiguranja.

 

Tužba se može smatrati preuranjenom ukoliko je podneta pre isteka maksimalnih rokova za rešavanje odštetnih zahteva za štete na stvarima ili štete na licima (45 dana i 90 dana), te bi se isto moglo primeniti analogijom i na one tužbe koje su podnete pre podnošenja odštetnog zahteva.

 

Dakle, sud može smatrati ovakvu tužbu preuranjenom i doneti meritornu presudu o odbijanju tužbenog zahteva, što daje pravo tužiocu da ponovo podnese tužbu kada se ispune uslovi koji se tiču preuranjenosti (naravno, ukoliko u međuvremenu osiguravajuće društvo nije donelo odluku koja je zadovoljavajuća za oštećeno lice).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti