Šta se dešava ako se postupak protiv Vas obustavio ili ste oslobođeni krivice?

Ako je nakon pravnosnažno okončanog krivičnog postupka doneta odluka suda da se oslobađate krivice ili u slučaju da je doneta odluka o obustavljanju postupka, imate pravo na:

naknadu štete zbog vremena provedenog u pritvoru, čak i ako ste imali zadržavanje od samo 48 časova;

naknadu troškova za angažovanje izabranog branioca/advokata.

Ako se nakon pravnosnažno okončanog prekršajnog postupka utvrdi da ste bili neopravdano kažnjeni za prekršaj ili ste neosnovano zadržani, imate pravo na naknadu štete koja Vam je time pričinjena, kao i druga p rava utvrđena zakonom.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti