Najave događaja

Šta da radim kada mi pokažu značku tj. svoju legitimaciju prilikom zaustavljanja i legitimisanja?

Nakon toga, dužni ste da date na uvid svoju ličnu kartu ili bilo koji zvaničan dokument s fotografijom, bez suprotstavljanja.

Odgovarajte ljubazno na pitanja ovlašć enog službenog lica.

Pitajte na miran način zašto ste zaustavljeni. Policijski/komunalni službenik dužan je da Vas upozna sa razlogom provere Vašeg identiteta.

Službena lica MUP-a samo izuzetno mogu uskratiti ovo obaveštenje – ako prikupljaju obaveštenja o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti i ako bi to moglo ugroziti postizanje cilja provere.

Prijavite se

Pretraga