Šta da radim ako službena lica ne žele da pokažu značku tj. svoju legitimaciju?

Ukoliko službena lica ne žele da pokažu značku/ legitimaciju, niste dužni da odgovarate na pitanja niti da pokazujete svoja dokumenta. Mirno napustite lice mesta. 

Ukoliko ta lica ne žele da vam daju da napustite lice mesta obavestite svog advokata/porodicu/prijatelja ili obližnje ljude o tome.

Niko nema prava da Vam ograniči kretanje osim službenih lica koja su u okviru zvaničnog postupanja privremeno ograničila ili zabranila kretanje na određenim objektima, određenim područjima ili na javnim mestima.

Morate da znate da, ukoliko ste zatečeni pri izvršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, svako ima pravo da Vas uhapsi, s tim što će Vas odmah predati ili obavestiti javnog tužioca ili policiju, koji će onda postupiti u skladu sa zakonom.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti