Šta da radim ako me ta službena lica maltretiraju, fizički ili psihički?

Obratite pažnju na njihova imena kada se budu legitimisali. Ovo ć e Vam pomoć i da zaštite svoja prava u postupku ukoliko je bilo bilo kakvih propusta u postupanju tih lica.

Ako su pripadnici MUP-a Republike Srbije: imate pravo da podnesete pritužbu rukovodiocu jedinice u kojoj rade službena lica koja su vršila pregled i pretres, s tim što ćete nakon toga tu pritužbu podneti i Sektoru unutrašnje kontrole MUP-a Srbije, s napomenom da ste podneli i rukovodiocu jedinice, u roku od 30 dana od događaja u kome smatrate da su Vam povređena ljudska i manjinska prava i slobode.

Ako su pripadnici komunalne policije: imate pravo da podnesete pritužbu načelniku komunalne policije u roku od 30 dana od događaja u kome smatrate da su Vam povređena prava.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti