Najave događaja

Šta da radim ako me na ulici zaustave osobe koje se predstavljaju kao pripadnici policije?

Ako Vas na ulici zaustavi neko ko Vam traži ličnu kartu, pre nego što postupite po zahtevu, to lice je dužno da Vam pokaže legitimaciju ovlašćenog službenog lica, ako na sebi već nema vidna obeležja policije (pripadnici policije, vojske i komunalne policije imaju značku sa službenom legitimacijom koja sadrži ime, prezime, broj legitimacije).

Prijavite se

Pretraga