Koliko mogu da me zadrže u policiji/javnom tužilaštvu?

Od ovog trenutka, policija ima pravo da Vas zadrži u pritvoru najviše 48 časova. Policija je dužna da Vas u što kraćem roku odvede do postupajućeg sudije i zamenika javnog tužioca.

Ako Vas zadrže više od 48 časova, a niste predati sudiji za prethodni postupak, morate biti pušteni na slobodu.

Na rešenje o zadržavanju od 48 časova, Vi i Vaš branilac imate pravo žalbe u roku od 6 časova od dostavljanja rešenja. O žalbi odlučuje sudija za prethodni postupak u roku od 4 časa od prijema žalbe. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Ako ste zatečeni u vršenju prekršaja, možete biti privedeni i zadržani 24 časa, o čemu mora biti obavešteno lice po Vašem izboru. Na rešenje o zadržavanju, Vi/branilac imate pravo žalbe u roku od 4 časa od dostavljanja rešenja. O žalbi se odlu čuje u roku od 4 časa.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti