Koliko dugo mogu da me ispituju?

Policija može da Vas ispituje najduže 4 časa. Duže ispitivanje od toga može da bude samo uz Vaš pristanak.

Prijavite se

Pretraga