Koja su moja prava ako mi službena lica kažu da sam zadržan/a?

Kada Vas obaveste da ste zadržani, to mora da bude na Vašem maternjem jeziku ili jeziku koji razumete. Moraju Vam reći razloge za zadržavanje i da Vas pouče da niste obavezni ništa da izjavite, da imate pravo na branioca koga slobodno izaberete i da će se, na Vaš zahtev, o zadržavanju obavestiti Vaši najbliži srodnici.

Ako ste stranac, obaveštavanje o zadržavanju mora biti na Vašem maternjem jeziku ili na jeziku koji razumete. Na Vaš zahtev, diplomatsko-konzularno predstavništvo države čiji ste državljanin biće obavešteno o zadržavanju.

Policijski službenik mora da odloži sva dalja postupanja do dolaska Vašeg branioca, i to najduže za dva časa otkako Vam je pružena mogućnost da ga obavestite.

Treba da znate da morate imati branioca čim je rešenje o zadržavanju doneto.

Ako u roku od 4 časa ne obezbedite svog branioca, javni tužilac će Vam postaviti branioca po službenoj dužnosti.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti