Najave događaja

Kako da se ponašam ako službena lica počnu pregled moje odeće/automobila?

Ukoliko službena lica počnu s pregledom Vaše odeće ili automobila, ne suprotstavljajte se.

Imate pravo da pregled lica, tj. Vas ili Vaše odeće, čini ovlašćeno službeno lice istog pola kao Vi. Obratite pažnju na radnje službenih lica, na kojim delovima odeće su vršili pregled i šta su tom prilikom našli.

Prilikom pretresa Vašeg automobila ne mešajte se u radnje ovlašćenih službenih lica, stanite sa strane, ali obratite pažnju na njihove radnje – koje delove automobila su pretresali i šta su tom prilikom našli.  Ne dodirujte predmete koje su našli. Jasno stavite do znanja ako ne pripadaju Vama.

Ne potpisujte potvrdu o privremeno oduzetim predmetima ako stvari koje su naznačene u njoj nisu Vaše, bez obzira što stoji da su nađene prilikom pregleda Vaše odeće/automobila. U tom slučaju, tražite da u delu zapisnika/potvrde koji je predviđen za potpis bude naznačeno "odbio/la da potpiše. 

Prijavite se

Pretraga