Kako da se ponašam ako se na vratima mog stana, poslovnih i drugih prostorija pojave ovlašćena službena lica bez naredbe o pretresanju?

Ako ta službena lica traže da uđu, recite im da Vam pokažu naredbu o pretresanju stana i drugih prostorija koju je doneo sudija za prethodni postupak.

Ako nemaju tu naredbu, niste dužni da otvarate vrata.

U ovom slučaju morate znati da ovlašćena službena lica mogu ući u stan i bez Vašeg pristanka u sledećim situacijama:

ako neko zove u pomoć;

radi hapšenja lica koje je počinilo krivično delo;

radi izvršenja odluke suda o pritvaranju ili dovođenju okrivljenog;

radi otklanjanja neposredne i ozbiljne opasnosti za ljude ili imovinu;

ako se pretpostavlja oružani otpor ili druga vrsta nasilja;

ako se očigledno priprema ili je otpočelo uništavanje tragova krivičnog dela/predmeta važnih za postupak.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti