Kada će mi biti vraćene stvari koje su mi oduzete prilikom pregleda lica/pretresa kola/stana/poslovnih i drugih prostorija?

Oduzeti predmeti biće Vam vraćeni čim prestanu razlozi zbog kojih su oduzeti. Najčešće je to nakon završetka pravnosnažno okončanog krivičnog/prekršajnog postupka, kada se donosi odluka o tome da li je postupak obustavljen ili je neko lice proglašeno krivim/odgovornim.

Tada imate pravo da se dopisom obratite postupajućem sudiji da izda naredbu o vraćanju predmeta.

Policija će Vas, nakon naredbe suda, pozvati da preuzmete predmete u roku koji ne može biti kraći od mesec dana. Predmeti Vam neće biti vraćeni ako su nezakoniti, kao što su, na primer, eksplozivna sredstva i naprave, psihoaktivne supstance i oružje za koje nemate dozvolu. Takvi predmeti će se uništiti nakon pribavljanja saglasnosti nadležnog javnog tužioca/drugog nadležnog organa, o čemu će se sačiniti zapisnik.

Predmeti Vam neće biti vraćeni ako ste u prekršajnom postupku proglašeni odgovornim.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti