Najave događaja

Da li sam obavezan/na da nosim ličnu kartu?

Ako ste lice starije od 16 godina dužni ste da sa sobom nosite ličnu kartu. U suprotnom, možete biti kažnjeni – novčano ili zatvorom.

Prijavite se

Pretraga