Da li policija ima pravo da tokom radnji legitimisanja/pregleda/pretresa meni ili osobama koje su sa mnom na ulici/u kolima/u stanu/poslovnoj i drugoj prostoriji oduzme predmete?

Da, i to samo privremeno, pod ovim uslovima:

ako je određeni predmet namenjen za izvršenje krivičnog dela/prekršaja, potiče/nastao je kao posledica izvršenja krivičnog dela ili prekršaja;

ako je oduzimanje predmeta neophodno za zaštitu opšte bezbednosti;

ako je taj predmet nađen kod lica kome je oduzeta ili ograničena sloboda, a može da ga upotrebi za samopovređivanje, napad ili bekstvo;

ako je to određeno drugim zakonom. Policijski službenik je dužan da izda potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

Ne potpisujte je ako stvari nisu Vaše.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti