Da li imaju pravo da me saslušavaju prilikom pregleda/pretresa?

Policijski službenik može tražiti od Vas obaveštenja u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela ili prekršaja, ali niste dužni da ih date, osim ako biste time učinili krivično delo, na šta je policijski službenik dužan da Vas upozori. 

Ako odlučite da date obaveštenja, policijski službenik o tome sačinjava službenu belešku.

Nemojte da je potpisujete ako je u njoj navedeno bilo šta što niste rekli. Tražite da je isprave.

Ako Vas nakon tog razgovora/sastavljanja službene beleške o obaveštenju primljenom od građana policijski službenici/ javni tužilac obaveste da ste osumnjičeni – niste dužni ništa da govorite bez prisustva Vašeg advokata ili branioca po službenoj dužnosti.

Treba da znate da, ako ste tokom pregleda/pretresa izjavili nešto nakon čega ste označeni kao osumnjičeni, to ne može biti prihvaćeno kao dokaz protiv Vas u krivičnom/prekršajnom postupku ako niste imali prisutnog advokata.

Ako se radnje policijskih službenika završe tako da niste obavešteni da ste osumnjičeni, to znači da i dalje imate status građanina u smislu prikupljanja obaveštenja. U tom slučaju, treba da znate da postoji mogućnost da ćete kasnije biti pozvani od postupajućeg organa da date izjavu kao svedok ili osumnjičeni. 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti