Ako službena lica imaju naredbu o pretresanju stana, kako da se dalje ponašam?

Ukoliko pokažu naredbu, dužni ste da ih pustite unutra.

Pre nego što počnu s pretresom, imate pravo da tražite da prisustvuje Vaš advokat (branilac) i da se ne započinje sa pretresom dok ne stigne. Naglasite advokatu u telefonskom razgovoru da ima maksimalno 3 časa da se pojavi. Ako ne dođe u tom roku, sa pretresom će se početi bez advokata.

Pretresanje se vrši obazrivo, uz poštovanje dostojanstva ličnosti i prava na intimnost i bez nepotrebnog remećenja kućnog reda. Vrši se po pravilu danju, a izuzetno i noću, između 22 i 6 časova, ako je danju započeto pa nije dovršeno ili je to određeno naredbom za pretresanje.

Ako išta od tih radnji na bilo koji način vređa Vaše dostojanstvo, ljubazno stavite do znanja ovlašćenom službenom licu i zapamtite što više detalja razgovora sa njim.

Ovlašćena službena lica takođe imaju pravo da izvrše pregled svih lica koja se zateknu u Vašem stanu/ poslovnim i drugim prostorijama. To podrazumeva ne samo Vaše ukućane već bilo koja lica.

Ne dodirujte predmete koje su našli. Jasno stavite do znanja ako ne pripadaju Vama. 

Ne potpisujte zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija, kao i potvrdu o privremeno oduzetim predmetima, ako stvari koje su naznačene u njoj nisu Vaše, bez obzira što stoji da su predmeti nađeni prilikom pregleda Vašeg stana/pregleda Vaše odeće/automobila. U tom slučaju, tražite da u delu zapisnika/potvrde koji je predviđen za potpis bude naznačeno odbila da potpiše.

Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom sudiji za prethodni postupak ili nadležnom organu povodom radnji ovlašćenih službenih lica prilikom pretresa.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti