Izvršni poverilac - šta se dešava kada dobijem spor pred sudom?

Ako je Vaš spor pred sudom završen i dobili ste presudu u svoju korist, a nije uložena žalba, ili je u postupku po žalbi drugostepeni sud odlučio i više ne postoji mogućnost podnošenja redovnih pravnih lekova, odluka se smatra pravnosnažnom.

 

Suprotna strana može dobrovoljno da postupi po presudi, u roku koji je odredio sud (obično je to rok od 8 ili 15 dana od dana kada je suprotna strana primila sudsku odluku). Ukoliko izostane dobrovoljno ispunjenje, možete pokrenuti postupak izvršenja. Dodatno, ako je suprotna strana obavezana da se ubuduće ponaša u skladu s presudom, suprotno postupanje stranke je povod za pokretanje postupka izvršenja (npr. ako roditelj prestane da plaća izdržavanje detetu).

 

Da biste znali da li je odluka suda postala izvršna, potrebno je da se informišete kod organa koji je doneo tu odluku (najčešće je to sud). Nakon što dobijete potvrdan odgovor, zatražite od ovlašćenog službenika pisarnice tog suda da stavi potvrdu (klauzulu) o izvršnosti – pečat na kome piše datum kada je odluka postala izvršna. To je formalni uslov za pokretanje izvršnog postupka. Na strani 53 nalazi se primer potvrde (klauzule) o izvršnosti.

 

Ceo vodič možete preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti