ŠTA JE IZBORNA KAMPANJA?

Pojam izborna kampanja trenutno nije jasno definisan u zakonima. Definicija postoji samo u zakonu koji uređuje finansiranje kampanje, ali i ona ostavlja prostor za dileme.

 

Prema toj definiciji, izbornu kampanju čine sve aktivnosti političkih stranaka, njihovih koalicija i formalizovanih grupa građana koje učestvuju na izborima, a koje imaju za cilj da se javnosti predstave učesnici na izborima i njihovi programi i da se birači uvere da baš za njih treba da glasaju, ili da ne glasaju za njihove protivnike.

 

Tipični načini vođenja izborne kampanje su neposredan rad (npr. rukovodstva, edukatora) s članstvom partija; neposredno obraćanje stranke i stranačkih aktivista drugim građanima; organizovanje i održavanje mitinga, konvencija, konferencija i drugih skupova u predizbornom periodu; predstavljanje i sučeljavanje stranačkih predstavnika u medijima; izrada i podela promotivnog materijala i plaćeno političko oglašavanje na TV i radio stanicama, u štampanim i internet medijima, na društvenim mrežama, putem bilborda i slično.

 

Iako stranke u svom radu sve vreme imaju na umu neke buduće izbore, kampanja za koju postoji dužnost finansijskog izveštavanja je ograničena i traje od dana kada se izbori raspišu do njihovog održavanja. U zavisnosti od vrste izbora, ona može da traje između 30 i 60 dana, i može da se produži ako se izbori ponavljaju, u celini (npr. drugi krug predsedničkih izbora) ili na nekom izbornom mestu. Neki vidovi kampanje su zabranjeni pre raspisivanja izbora (TV i radio oglašavanje), a većina oglašavanja i promocija blizu izbornog mesta zabranjena je i u doba predizborne tišine (obično petak i subota pre izbora u nedelju, kao i do zatvaranja birališta).

 

Izbornoj kampanji su slične i kampanje u vezi s referendumom, kao i one koje se vode za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina, ali su pravila nešto drugačija.

 

Stranke, koalicije i grupe građana takođe se nazivaju „politički subjekti“. U praksi, kampanju u njihovu korist ili na njihovu štetu može voditi i neko drugi (kampanje „trećih lica“), ali je ta oblast manje uređena.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti