KOME PRIJAVLJUJEM ZLOUPOTREBE?

Krivična dela je uvek najbolje prijaviti javnom tužiocu, jer će svaki drugi organ svakako morati da prosledi takve prijave tužiocima.

 

Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije postoje u četiri grada – Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu, i ona su nadležna za teritoriju cele Srbije. Naravno, ne morate ići u Niš iz Bujanovca, u Kraljevo iz Priboja ili u Novi Sad iz Kikinde da biste prijavili korupciju nadležnom tužiocu. To možete učiniti i u najbližem osnovnom javnom tužilaštvu.

 

Ova posebna odeljenja su jedina nadležna za gonjenje zloupotreba službenog položaja, davanja i primanja mita u vezi s glasanjem, trgovine uticajem i niza drugih krivičnih dela, od kojih neka mogu biti u vezi s izbornom kampanjom.

 

Tužilaštvo za organizovani kriminal će biti nadležno kada zloupotrebu vrši ili se podmićuje visoki javni funkcioner, kada je nezakonita korist veća od 200 miliona dinara ili je zloupotreba u vezi s nekom javnom nabavkom vrednijom od 800 miliona dinara. Ono je takođe nadležno za zloupotrebe koje su delo organizovane kriminalne grupe.

 

Za gonjenje krivičnog dela koje je propisano Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti nadležna su, međutim, osnovna javna tužilaštva. Na osnovu tog (neimenovanog) krivičnog dela, kažnjava se onaj ko finansira politički subjekt protivno zakonu, i to u nameri da prikrije izvor finansiranja ili iznos prikupljenih sredstava. Isto tako, kažnjava se i druga strana, to jest onaj ko unutar političkog subjekta nezakonito pribavlja sredstva za finansiranje, i pri tom to čini u istoj nameri. U nekim slučajevima može istovremeno postojati i ovo i neko drugo krivično delo – na primer, ako direktor javnog preduzeća ili predsednik opštine naloži zaposlenima da distribuiraju stranački materijal, reč je o zloupotrebi službenog položaja. Ako se vrednost ove besplatne usluge, koja predstavlja nezakonit vid finansiranja kampanje, ne prikaže u finansijskom izveštaju ili se predstavi kao da su materijal distribuirali stranački volonteri, onda je počinjeno i krivično delo vezano za finansiranje kampanje.

 

Krivično delo iz Zakona o finansiranju političkih aktivnosti takođe preti zatvorskim kaznama za one koji izvrše nasilje ili prete nasiljem, koji dovode u neravnopravan položaj ili uskrate pravo ili na zakonu zasnovan interes fizičkom ili pravnom licu zbog činjenice da je dalo prilog političkom subjektu. Inače, ovo krivično delo bi moglo da bude znatno bolje napisano, a Transparentnost Srbija je dostavila svoje predloge radnoj grupi za izmenu Krivičnog zakonika. 

 

Zbog prirode stvari, a pogotovo kada niste sigurni da li je u pitanju krivično delo ili prekršaj, umesto javnom tužilaštvu, ili uporedo s njim, možete da se obratite Agenciji za sprečavanje korupcije. Ovo obraćanje ima još jednu prednost – kada podnesete prijavu tokom kampanje, Agencija mora da je razmotri u roku od pet dana i da Vas obavesti o ishodu.

 

I kada je reč o krivičnom delu, ako prijavite slučaj Agenciji, ona bi trebalo da se interesuje za ishod postupanja po prijavi i nakon što je prosledi tužilaštvu. To bi moglo da poveća šanse da slučaj bude brže ispitan.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa