DA LI TREBA DA PRIJAVIM ZLOUPOTREBE U KOJIMA SAM UČESTVOVAO?

Ako ste i sami učestovali u nekoj kažnjivoj radnji, može ipak da Vam ide u korist da prijavite slučaj, naročito ako je verovatno da će biti otkriven. Nakon takvog prijavljivanja, u principu, možete da računate na blažu kaznu, naročito ako s javnim tužiocem zaključite „sporazum o priznanju krivičnog dela“ i ako sud prihvati takav sporazum. Ipak, za razliku od „običnog“ krivičnog dela davanja mita, kod „davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem“, Krivični zakonik još uvek ne predviđa mogućnost da se okrivljeni u celosti oslobodi od kazne.

 

Kod najtežih vidova zloupotreba (vrednosti veće od 200 miliona dinara), kada su umešani ministri, pomoćnici ministara, sudije, direktori republičkih javnih preduzeća i drugi visoki javni funkcioneri ili organizovana kriminalna grupa, postoji mogućnost da zaključite sporazum s javnim tužiocem o svedočenju i da postanete „okrivljeni saradnik“.

 

Takav sporazum će predvideti vrstu i raspon kazne koja Vam može biti izrečena, mogućnost oslobađanja od kazne ili čak obavezu javnog tužioca da odustane od krivičnog gonjenja u slučaju da svedočite o događaju.

 

U Srbiji još nije bilo slučajeva krivičnog gonjenja zbog zloupotreba u vezi s izbornom kampanjom koje bi se odnosile na visoke državne funkcionere, ali na prostoru bivše Jugoslavije postoji jedan takav slučaj koji je privukao veliku pažnju, pa će Vam možda biti zanimljivo da se upoznate s njim.

Prijavite se

Pretraga