DA LI MORAM DA PRIJAVIM ZLOUPOTREBE?

Prijavljivanje krivičnih dela je za većinu građana samo moralna obaveza, pa to važi i za krivična dela koja su u vezi s nezakoni - tim vođenjem i finansiranjem kampanje.

 

Krivična dela, međutim, u nekim slučajevima (kada je propisa - na kazna preko pet godina zatvora) morate da prijavite, i to ako ste republički, pokrajinski, gradski ili opštinski službenik, ako ste zaposleni u javnoj ustanovi ili preduzeću, ako ste an - gažovani u izbornoj administraciji ili ste na odgovornom polo - žaju u političkoj stranci. Imaćete ovu obavezu ako ste saznali za zloupotrebe vršeći svoju službenu dužnost.

 

Na primer, to znači da će osoba zadužena za postupanje po prijavama uzbunjivača u Ministarstvu prosvete morati da pod - nese krivičnu prijavu ako je prijavljeno da je direktor škole omogućio predstavljanje stranaka u školskim prostorijama; da će inspektor kom je naloženo da ne izvrši planiranu kontrolu firme koja pruža neke usluge političkoj stranci biti dužan da prijavi zloupotrebu svog pretpostavljenog; da će vozač pred - sednika opštine biti dužan da prijavi nezakonito korišćenje službenog automobila radi prevoza na stranački miting; da će član biračkog odbora biti dužan da prijavi opaženo davanje mita; da će vlasnik privatnog preduzeća biti dužan da prija - vi iznuđivanje donacija ili svog zaposlenog koji je odobrio da, umesto političkog subjekta, izvršene usluge plati neko drugi. Ukoliko to ne učine, i njima preti zatvorska kazna.

 

Ipak, i ako ste službeno lice, ne možete da odgovarate zato što niste prijavili sebe, bračnog ili vanbračnog druga, roditelja, dete, babu, dedu, unuke, usvojenika, usvojioca ili njihove bračne i vanbračne drugove ili ako ste za neko od krivičnih dela u vezi s nezakonitim vođenjem i finansiranjem kampanje saznali van vršenja službene dužnosti (na primer, iz razgovora s komšijama i rođacima).

 

Ako ste državni, pokrajinski ili opštinski službenik, ili ako radite u javnim službama (zdravstvo, kultura, obrazovanje itd.), imate još jednu obavezu – da prijavite pretpostavljenog koji Vam je dao nezakonit nalog, ne samo kada u tome prepoznate krivično delo zloupotrebe službenog položaja ili nezakonitog finansiranja kampanje, već i kada je reč o radnji koja se kažnjava prekršajno.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti