DA LI DA PRIJAVIM ZLOUPOTREBE JOŠ NEKOME?

Ako prijavite slučaj nekom nenadležnom organu, taj organ bi trebalo da s Vašim dopisom upozna organ koji jeste nadležan. Na primer, ako prijavite kupovinu glasova Republičkoj izbornoj komisiji (RIK), ona bi trebalo da prosledi tu prijavu tužilaštvu. Ako prijavite RIK-u nezakonito finansiranje kampanje, trebalo bi da o tome obavesti Agenciju za sprečavanje korupcije.

 

Za neke slučajeve narušavanja ravnopravnosti ili zloupotreba može biti nadležno više organa. Na primer, ako se na nekoj TV stanici emituju dugotrajni zakupljeni termini, u pitanju je povreda pravila za koju je nadležno Regulatorno telo za elektronske medije; ako pri tom stranka plaća zakup tih termina po povlašćenoj ceni, onda je nadležna Agencija za sprečavanje korupcije. U drugim slučajevima može se dogoditi da nijedan organ ne smatra da je nadležan. Pored toga što njihove stavove o „nenadležnosti“ možete sudski osporavati u dugotrajnom postupku pred Upravnim sudom, možete pokušati da se obratite Nadzornom odboru, koji bi Narodna skupština trebalo da obrazuje pred svake izbore. 

 

Svakako se možete obratiti i učesnicima u izbornoj kampanji, koji su, na kraju krajeva, najviše oštećeni nezakonitim ponašanjem svojih političkih protivnika. Vrlo je verovatno da će oni dati medijski značaj slučaju ili da će i sami podneti prijave umesto Vas.

 

Možete se neposredno obratiti medijima, nevladinim organizacijama ili međunarodnim organizacijama koje posmatraju izbore. Takvo prijavljivanje ne stvara za njih nikakvu obavezu, ali im daje mogućnost da dodatno ispitaju slučaj, da podnesu prijavu protiv odgovornih ili da upoznaju javnost sa slučajem.

 

Specijalizovana kancelarija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (ODIHR), čiji je Srbija član, određuje posmatračku misiju za gotovo svake izbore u Srbiji. U praćenju izbora i izbornog zakonodavstva takođe su angažovane razne institucije Saveta Evrope (Venecijanska komisija, Parlamentarna skupština), međunarodna organizacija posmatrača izbora ENEMO i mnogi drugi.

 

Transparentnost Srbija od 2004. godine prati finansiranje izborne kampanje i rad državnih organa, od 2012. redovno prati i takozvanu funkcionersku kampanju i njeno medijsko predstavljanje, a od 2020. i transparentnost stranaka. 

 

Još od 1997. godine praćenjem izbora u Srbiji bavi se CESID. Organizacija CRTA od 2016. godine prati izborni postupak i zloupotrebe javnih resursa tokom izborne kampanje i na dan izbora. BIRODI se tokom 2022. godine angažovao u praćenju rada medija tokom kampanje. Mnoge druge nacionalne, regionalne i lokalne organizacije pratile su pojedine aspekte izborne kampanje na dosadašnjim izborima.

 

Raspitajte se koje organizacije će pratiti izbore kada budu raspisani i kampanju, kako mogu da Vam pomognu da razrešite Vaše dileme i na koji način možete da im pomognete da kvalitetnije obave svoj posao.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti