Tematska otvorena vrata u Nišu- Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

 

 

 

Sreda, 04. mart 2020. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Nišu, sudnica br 18.
Adresa: Vožda Karađorđa 23

 

Potvrdi svoje učešće do nedelje, 03. marta 2020. godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Nišu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

 

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

 

I DEO

 

Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? 

Moderator       Dragan Đorđević - CHRIS mreža

 

 

 

17.00-17.20       Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi
                          Vera Petrović, sutkinja Osnovnog suda u Nišu

 

17.20 -17.40      Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja
                         Javni izvršitelj TBD

 

 

17.40 – 17.50    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom
                         Goran Mitrović, Narodni parlament Leskovac TBD

 

 

17.50 – 18.00   Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku
                         USAID Projekat vladavine prava

 

 

II DEO

 

18.00 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

 

18.30                    Posluženje

Prijavite se

Pretraga