Tematska otvorena vrata u Kraljevu - Zašto suđenja dugo traju?

 

 

 

 

 

Četvrtak, 19. septembar 2019. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Kraljevu, sudnica br 18
Adresa: Pljakina  4

 

Potvrdi svoje učešće do srede, 18. septembra do 17 h na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Kraljuvu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

I DEO

Zašto suđenja dugo traju? 

Moderator         Dejan Petković,  Forum sudija Srbije

 

17.00-17.20       Odgovor Osnovnog suda u Kraljevu na glavni izazov srpskog pravosuđa
Zlata Đorđević, Predsednica Osnovnog suda u Kraljevu

 

 

17.20 -17.40      Aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka
Radika Maričić, Sutkinja Osnovnog suda u Kraljevu

 

 

17.40 – 17.50    Kako strukovna udruženja pomažu građanima?
Nadežda Vidić, Sutkinja Apelacionog suda u Kragujevcu

 

II DEO

17.50 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

18.30                    Posluženje

 

Prijavite se

Pretraga