Tematska otvorena vrata u Kraljevu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

 

 


Ponedeljak, 12. decembar 2019. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Kraljevu, sudnica br 18
Adresa: Pljakina 4

 

Potvrdi svoje učešće do srede, 11. decembra 2019. godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Kraljevu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

 

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

 

I DEO

 

Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? 

 

Moderator         Dušan Pokuševski, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava

 

17.00-17.20       Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi
                             Sudija Osnovnog suda u Kraljevu

 

17.20 -17.40      Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja
                              Javni izvršitelj

 

17.40 – 17.50    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom
                             Ana Toskić Cvetinović, Izvršna direktorka, Partneri za demokratske promene Srbije

 

17.50 – 18.00   Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku
                             USAID Projekat vladavine prava

 

 

II DEO

 

18.00 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

18.30                     Posluženje

Prijavite se

Pretraga