Najave događaja

Tematska otvorena vrata u Kragujevcu - Zašto suđenja dugo traju?

Tematska otvorena vrata 

Zašto suđenja dugo traju?

 Četvrtak, 12. septembar 2019. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Kragujevcu, velika sala
Adresa: Trg vojvode Radomira Putnika 4

 

Potvrdi svoje učešće do srede, 11. septembra do 17 h na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975
 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Kragujevcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

I DEO

Zašto suđenja dugo traju? 
 

Moderator         Jelena Miletić,  Centra za evropske politike
 

17.00-17.20       Odgovor Osnovnog suda u Kragujevcu na glavni izazov srpskog pravosuđa
Zoran Ilić, Predsednik Osnovnog suda u Kragujevcu


 

17.20 -17.40      Aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka
Sonja Antonijević, Zamenica predsednika suda i predsednica građanskog odeljenja Osnovnog suda u  Kragujevcu


 

17.40 – 17.50    Kako civilno društvo pomaže građanima?
Maja Karišić, koordinatorka Antikorupcijskog pravnog savetovalištva Transparentnosti Srbije


 

II DEO

17.50 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

18.30                    Posluženje

 

Prijavite se

Pretraga