Tematska otvorena vrata u Pančevu - Zašto suđenja dugo traju?

 

 

 

 

 

Četvrtak, 26. septembar 2019. godine
Vreme: 14.00 - 15.30 h
Mesto: Osnovni sud u Pančevu, sudnica br 101
Adresa: Vojvode Radomira Putnika 13-15

 

Potvrdi svoje učešće do srede, 25. septembra do 17 h na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Pančevu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

13.45 – 14.00 -  Registracija učesnika i učesnica

I DEO

Zašto suđenja dugo traju? 

Moderatorka     Ana Toskić, Partneri za demokratske promene Srbija

 

14.00-14.20       Odgovor Osnovnog suda u Pančevu na glavni izazov srpskog pravosuđa
Petrović Jasmina, Predsednica Osnovnog suda u Pančevu

 

 

14.20 -14.40      Aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka
Marijana Mravik, Sutkinja Osnovnog suda u Pančevu

 

 

14.40 – 14.50    Zašto istrage predugo traju i kako to utiče na prava građana?
Ana Kurai, Zamenica Višeg javnog tužioca u Pančevu i članica Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
 

 

 

II DEO

14.50 – 15.30     Diskusija i pitanja građana

15.30                    Posluženje

 

Prijavite se

Pretraga